Over teQStiel

teQStiel

Wij zijn een groep van 14 textielkunstenaars die, na elk op de eigen manier jarenlang met textiel bezig te zijn geweest, hebben deelgenomen aan het 2-jarige specialisatietraject Quilten Speciaal 13 van het Quiltersgilde.
Na de afronding daarvan in 2016 hebben wij besloten als groep verder te gaan onder de naam teQStiel.
Ieder van ons heeft een individueel traject waarin we ons eigen textiele werk maken en ons verder ontwikkelen, we nemen deel aan andere textielgroepen, doen mee met exposities en/of beheren een eigen blog/website.
Als leden van teQStiel willen wij elkaar stimuleren en uitdagen tot het maken van steeds betere textielkunst. 
Daarbij blijven we zoeken naar een goede balans tussen ons individuele werk en onze bijdrage aan de groep als geheel.
Enkele keren per jaar komen we bij elkaar en laten ons coachen door een docent uit de wereld van de (textiel-)kunst. 
We streven ernaar om met elkaar tot een jaarlijkse expositie van ons werk te komen.
En vooral willen wij veel plezier blijven beleven aan het werken met textiel.

Share by: